IniciNotícies

Notícies

NOVA JUNTA DIRECTIVA A PARTIR DEL 21/02/2017

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de l’entitat , el dia 21-2-2017 es va celebrar Assemblea General Extraordinària de l’Associació per tal de procedir a l’elecció d’una nova junta Directiva per sufragi lliure, directe i secret.

Després de realitzar la corresponent votació va sortir escollida per unanimitat la única candidatura presentada a elecció.

El mateix dia i en acte posterior, es va reunir la nova junta directiva escollida per l’Assemblea General i es va procedir per la pròpia Junta a distribuir els càrrecs entre tots els membres escollits de la següent manera:

President Sr. Cristòbal del Caño

Vicepresident – Sr. Jordi Canudas

Secretari - Sr. Esteve Pimas

Tresorer - Sr. Josep Casals

Vocal - Sr. Vicenç Paituvi

Vocal - Sr. Joan Elcacho

Quedant així constituïda la nova junta Directiva del Gremi, que regirà a partir del dia 21-2-2017.

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB GAS NATURAL - Maig 2016

El Gremi i Gas Natural Distribución SDG, han signat un acord per tal de facilitar a les empreses instal·ladores de Gas associades, la gestió i el tràmit de tota la documentació que és necessita per gestionar el alta de subministrament de Gas als seus clients, amb la tramitació de sol·licituds de Gas i  de certificats de Gas (Butlletins).

Aquets tràmits els podeu fer tots els dies de la setmana en horari d'atenció al Agremiat.

 

Lluita contra el intrusisme (02-03-2016)

Formulari per tramitar denúncies davant la DGITC a través del Gremi

 

Publicació nou pla tècnic TDT i dividend digital (10-10-2014)

En data 24/9/2014 ha estat publicat el Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el nou pla tècnic de la TDT i recull diferents aspectes relatius a l'anomenat dividend digital.

 

RECLASSIFICACIÓ INSTAL-LACIONS FRIGORIFIQUES

Nota aclaridora sobre la reclassificació de les instal-lacions frigorífiques

 

Página 4 de 6

 

Enllaços d'interès

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Zona agremiatsCercador

Banner
Banner
Banner